avd 6 - olikåldrigt trasbestånd?  
  bild  
  Inte lätt att samsa alla olika generationer på liten yta.