Stickvägen åt nordost  
  traktorvägen  
  Kul som jämförelse.