kanten mot tallplantskogen  
   
  15-årig tallplantskog, torr mark, BLÅ, lav, röjningsbehov