självgallrad granskog  
   
  80-årig granskog, frisk mark, podsol, utan fältskikt, mossor i bottenskiktet, rörligt markvatten L, S1