Åldersskiktning avd 26  
   
 

Såvitt jag förstår är den här skogstypen idealisk för tjädern. Olikåldrig barrblandskog med luckor och ett hyfsat antal riktigt gamla tallar. Måste ta reda på var närmsta lekplats ligger.