karta över VR-vandringar uppdaterat 2010-04-05  
 
linkmap of vr scene avd12a
 
 

Några Virtuella rundvandringar. (OBS - kräver installerad Quicktime) Här kan du förflytta dig dit du önskar. Eller: du kan vandra i mina fotspår. Tre olika slingor finns. Dels den lilla över Rädan till vänster (då måste du först rakt norrut - uppåt), dels en större, över Kolberget åt höger. Eller (naturligtvis) runt båda. Dessutom finns en vandring till några bestånd hårt drabbade av stormar 2001 och 2003 - en inspektionsrunda.

  • ursprunglig version från 1998
  • minirunda efter stormfällning 2002
  • 2005: En uppföljning efter avverkning 2002 men innan plantering på avd 23, 24 och 25.
  • 2006: en nära platsvandring längs Rädån via fem noder. (syns ej på kartan ovan)
  • 2006: Kolberget, avd 24 efter markberedning okt 2005

Detta är INTE stillbilder. Det är QuicktimeVR, vilket innebär att du kan se dig runt och zooma in eller ut på platserna. Dessutom finns klickbara ytor här och var i scenerna som leder vidare i vandringen.