<<


Avdelning 02

 

egenskaper ståndort A
lutning -
väderstreck -
vindexponering skyddat
frostrisk ingen
markslag fastmark
markfukt.klass torr - frisk
rörl. markvatten S
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 0-3
markveg. typ lavrik, blåbär
areal 0,9 ha
historik planterat eller sått, snöbrott 1988
hänsyn PG
virkesförråd 239 m3sk
beståndsegenskaper 55-60 årig tall, T22, Gallrat 2009

 

tall

VR-scen

kvistig tallskog

mer tall

torrt

gallrat 2009

 

 

Kvistig tall. Delvis ganska skadat av snöbrott 1989. Jag stamkvistade några av de bättre stammarna i mitten av 90-talet. Mest för syns skull!

Gallrat 2009.

 

2010-04-05