<<

Avdelning 03
egenskaper ståndort A
lutning -
väderstreck -
vindexponering skyddat
frostrisk måttligt
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten S
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 0-3
markveg. typ blå
areal 0,7 ha
historik kolning
hänsyn PG
virkesförråd 215 m3sk
beståndsegenskaper 50-årig barrblandskog, T20

VR-scen

efter gallring 2001

snöbrott?

gallringsutseende 2007

kolbotten?

 

Har dominerats av gamla kolbottnar som givit upphov till ogenomträngliga gransnår. Tidigare oröjt och ogallrat med upphissade kronor och gängliga stammar. Första försiktig gallring påbörjad 2000. Fortsatt 2001. En del snöbrott vintern 2001-2002. Men nu (2007) ser det fint ut.

2010-04-04 19:30