<<


Avdelning 04
egenskaper ståndort A
lutning -
väderstreck -
vindexponering skyddat
frostrisk måttlig
markslag fastmark
markfukt.klass torr
rörl. markvatten S
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 0-3
markveg. typ blå/ljung
areal 1 ha
historik flera kolbottnar i närheten
hänsyn PG
virkesförråd 236 m3sk
beståndsegenskaper 20-200 årig tall, T18, Låt stå eller starta om?

åldersskillnader

magert

lingon

allelopati

älgbetat eller undertryckt

2007_a | 2007_b | 2007_c | 2007_d

 

Mest gran, stor åldersskiktning och sporadisk återväxt. . Bra tjädermark! Eller omstart?

Definitivt OMSTART! Eller inte... Mitt största bekymmer just nu!(2007)

2009: Delar upp tidigare avd 6 i tv, 4 och 5 - typiska rester av tidigare ägoremsor och olika berhandlade.

Antingen avverka helt eller motsatt - någon form av blädning.

2010-04-05