<<


Avdelning 05
egenskaper ståndort A
lutning -
väderstreck -
vindexponering skyddat
frostrisk måttlig
markslag fastmark
markfukt.klass torr
rörl. markvatten S
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 0-3
markveg. typ blå/ljung
areal 1 ha
historik flera kolbottnar i närheten
hänsyn PG
virkesförråd 236 m3sk
beståndsegenskaper 20-200 årig tall, T18, Låt stå eller starta om?

åldersskillnader

magert

lingon

allelopati

älgbetat eller undertryckt

2007_a | 2007_b | 2007_c | 2007_d

 

Gamla frötallar, stor åldersskiktning och sporadisk återväxt. Älgbetade plantor och ungtallar. Ljung. Bra tjädermark! Eller omstart?

Vad är det som hindrar ytterligare plantuppslag och småtallarna från att växa? Är det ljungen? Eller de stora överståndarna?

Definitivt OMSTART! Eller inte... Mitt största bekymmer just nu!(2007)

2009: Delar upp tidigare avd 6 i tv, 4 och 5 - typiska rester av tidigare ägoremsor och olika berhandlade.

2010-04-05