<<

Avdelning 06

 

egenskaper ståndort A ståndort B
lutning ingen ingen
väderstreck -- --
vindexponering måttligt utsatt måttligt utsatt
frostrisk   fläckvis stor
markslag fastmark fastmark
markfukt.klass torr frisk (fuktig)
rörl. markvatten S S
jordart morän morän
textur Sm Sm
jordmån pod 3-6 pod 3-6
humuslagret 0-3 3-6
markveg. typ lav(-blå) blå
areal
3,5 ha
historik

avverkat 96,
markberedning 2000, hjälpplanterat 2005, frötall bort 2009

avverkat 96,
markberedning 2000,frötall bort 2009
hänsyn PG PG
virkesförråd
fröträden = 459 m3sk
specialobjekt ca 13 stående döda silverfuror
beståndsegenskaper plantor T22, 5,1 m3sk/år/ha, plantor G20, 4,6 m3sk/år/ha,

400 möh, 200-åriga frötallar, kolbottnar, kolarkojor, myrstackar,

Ståndort A består av två mindre kullar, B består av övrig mark förutom en liten sänka i nordvästra delen där vitmossor dominerade före avverkningen (lämpligt för björkplantering?) I sänkan måttlig frostrisk.

Frötallarna som står relativt tätt är > 200 år. Grova och fina. Några ska lämnas för oändligheten på plats. Jag ska ringbarka ett par stycken per ha för riklig kottbildning och för att få silverfuror för speciella snickerier. men framför allt för att skapa död ved - en bristvara i skogsmaken.

Markberedning (lätt harvning) hösten 2000.

Ringbarkning av ca 13 blivande Silverfuror

Stormfällning av ett tiotal november 2001

Nya vindfällen dec 2003, Ringbarkade träden döda nu, barken faller av, kronan död. Mycket kottar!

Hjälpplantering på vissa fläckar och stråk 2005 (500 plantor). [Tall täckrot-öppet plantage: Planta 80, Härkomst: VÄSTERHUS FP621] Mycket självsådda smålantor kommer på övrig mark.

Både gran och tall kommer fint blandat och i tätt uppslag.(2007)

Fröträden avverkade 2009. Ett antal evighetsträd lämnades.

2010-04-04