<<

Avdelning 07
egenskaper ståndort A
lutning ingen
väderstreck -
vindexponering måttligt
frostrisk stor
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten S
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 6-10
humuslagret 3-6
markveg. typ blåbär
areal 0,4 ha
historik stamkvistat
hänsyn PG
virkesförråd 66 m3sk
beståndsegenskaper 55-årig tall, T20, Gallring 1

röjning / gallring ?

kvalitet eller kvantitet

på andra sidan

lingonlåga

gallringsbehovet 2007

panorama 2009

 

Ett knepigt område. För litet och splittrat för att egentligen utgöra en egen avdelning. Delen Ö om vägen bör ingå i avd 8 och delen V om vägen i avd 6. Själva beståndet ligger ju på grannens mark. Den här tarmen blev kvar på min sida efter omarronderingen.

Bitvis gallringsbehov.

 

2010-04-05 9:54