<<

Avdelning 08
egenskaper ståndort N ståndort S
lutning obetydlig svag
väderstreck - SV
vindexponering måttligt utsatt mkt utsatt
frostrisk måttligt obetydlig
markslag fastmark fastmark
markfukt.klass frisk torr
rörl. markvatten K S
jordart morän morän
textur Sm Sm
jordmån pod 6-10 pod 3-6
humuslagret 3-6 0-3
markveg. typ SMGR lav
areal
1,1 ha
historik    
hänsyn PG PG
virkesförråd
--
beståndsegenskaper 15 årig tall, T20, Röjgallras 15 årig gran, G22, Röjgallras

plantskog 2000

björmföda

kärrknipprot

VR-scen

gammeltallar att stå kvar

hallon

återväxten 1990

återväxten 2000

återväxten 2007

röjning 2004 | röjningsbild 2

röjning/gallring 2009

 

Ungskog som kommer fint. Försiktig röjning kan snart göras. Frötallarna kan plockas bort, utom en grupp uppe på kullens topp.

Första röjning utförd 1998.

Frötallar avverkade 2002.

Jämför återväxten med tio års mellanrum på bilderna...

Andra röjning 2004

Tredje röjning/gallring 2009.

2010-04-05