<<


till huvudkartan

Avdelning 10
egenskaper ståndortA
lutning obetydlig
väderstreck SV
vindexponering (måttligt) mycket utsatt - efter avverkningar norr om skiftet
frostrisk stor
markslag fastmark
markfukt.klass fuktig (till blöt)
rörl. markvatten L
jordart morän
textur Sm
jordmån pod >6
humuslagret 3-6
markveg. typ LÖUR
areal 0,4 ha
historik stormfällningar 2002 - 2003, fröträd 2004
planterat gran 2005
hänsyn NS (spolierat av storm)
virkesförråd --
beståndsegenskaper planterat 2005, G24, 5.8 m3sk/ha/år

stammar 2000

video (2000)

video (2004)

vindfällen 2002 | bild2

stormfällt 2003 | bild2 | bild3

ny VR-vandring 2004

vindfällen_2005 | blötmark |

skyddad ruta: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Rörligt markvatten springer fram som kallkälla. Vatten rinner flödigt ner mot blötmarken söder avd 09 10. Örtrikt.

(Välsluten högvuxen blandskog. Enstaka torra granar i brynet ner mot avd 13. Ett område att vara rädd om.) Efter stormar återstår nu ett fåtal frötallar. Plantskog i ett nafs! Så kan det gå.

  • Kalamitet 2001/2002: I novemberstorm 2002 blåser 10-15 träd omkull.
  • kalamitet 2003/2004: Decemberstorm tar ytterligare en tredjedel av beståndet. Beslutar mig för att avverka allt utom några frötallar (måtte dom stå!)
  • 2005 - De flesta står kvar. Två vindfällen tall och två gran.
  • Planterade 500 granplantor i början av juni. [Täckrot: Blockplant 121 Härkomst: JUNG FP-26] Direkt i grönriset, med endast hacka för markberedning. På några fläckar fanns redan självsådda plantor, tätt. Hoppas att dom kvarvarande fröträden skyddar mot frostrisken.
  • avsätter 100m2 i en ruta som skall inhägnas för att hålla betande djur ute. Detta för att jag vill att Rönn och Sälg skall få utvecklas där.

 

2010-04-04