<<


till huvudkartan
Avdelning 12
egenskaper ståndort A
lutning svag
väderstreck SV
vindexponering måttlig
frostrisk ingen
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten L
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 3-6
markveg. typ LÖMR/blå
areal 1,8 ha
hänsyn PG
virkesförråd 488 m3sk
beståndsegenskaper 100-årig gran G20, S1

gallrat 1

gallrat 2

VR-scen

ny VR-scen 2004

video

20 år efter gallring 1

20 år efter gallring 2

 

Gallrat 1989

Norra delen stormskadad 2002,2003 efter grannens avverkning i norr.

Stormskadade norra delen granplanterad 2006 men har nu integrerats i avd 11 som också drabbades.

2010-04-05