<<


Avdelning 13
egenskaper ståndort A
lutning svag
väderstreck V
vindexponering obetydlig
frostrisk stor
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten K
jordart morän
textur Sm
jordmån pod >6
humuslagret 3-6
markveg. typ blå
areal 0,3
historik  
hänsyn PG
virkesförråd 107 m3sk
beståndsegenskaper olikåldrig barrblandning, T20
 

 

En mosaik av åldrar och trädslag. Den enda åtgärden kan vara en gallring i grantätningarna. Eller låt stå tillsammans och ta ner allt tillsammans nångång sedan..

.

2010-04-04