<<

till huvudkartan
Avdelning 14
egenskaper ståndort A
lutning stark
väderstreck SV
vindexponering måttligt
frostrisk ingen
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten L
jordart morän
textur Sm
jordmån pod >6
humuslagret 3-6
markveg. typ LÖUR
areal 2,2 ha
historik  
hänsyn PF
virkesförråd8 800 m3sk
beståndsegenskaper 100 årig gran, G22

ogallrat 2000

VR-scen 1

VR-scen 2

ny VR-vandring 2004

forväg för träkol (video)

 

Gallring 1998 -2000. Lämna all underväxt. Fortsätt med Rotstop i varmväder. Lämna någon tätning orörd. Örtrikt och fuktigt.

Skärmställt 1990 i sydvästra delen.

Norra delen skadad av stormfällningar 2001 och 2003.

Granbarkborre har angripit grupper av kraftig gran i nordost - kanske lämpligt område att lämna orört framöver? (14:1)

2010-04-05