<<

Avdelning 15
egenskaper ståndort A
lutning stark
väderstreck V
vindexponering måttligt utsatt
frostrisk ingen
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten S
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 0-3
markveg. typ blå
areal 1,1 ha
historik gammal fröträdställning
hänsyn PG
virkesförråd 175 m3sk
beståndsegenskaper 40 årig tall, T22

gallringsbehov

kvarlämnad

lav-ö runt gammelrot

nygallrat 2009: bild1 | bild2 | bild3

 

Domineras av tallungskog med gallringsbehov. I södra delen ett antal rejäla fröträd kvar i beståndet. Gallra försiktigt i ett par omgångar.

Definitivt tjäder. Också älg.

Gallrat oktober-november 2009

2010-04-05