<<

till huvudkartan
Avdelning 16
egenskaper ståndort A
lutning ingen
väderstreck -
vindexponering måttligt
frostrisk måttlig
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten S
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 0-3
humuslagret 0-3
markveg. typ SMGR
areal 0,2 ha
historik plantering
hänsyn PG
virkesförråd 90 m3sk
beståndsegenskaper 50-årig tall, T22,

ungskog

kvistig tall

tillståndet

video

 

Påminner om tallskogen på avd 2. Kvistigt.

Gallrat 2009

2010-04-05