<<

 

Avdelning 17
egenskaper ståndort A
lutning svag
väderstreck SV
vindexponering måttligt
frostrisk obetydligt
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten K
jordart morän
textur Sm
jordmån pod >6
humuslagret 3-6
markveg. typ blå
areal 1,5 ha
historik  
hänsyn PF
virkesförråd 400 m3sk
beståndsegenskaper 120-årig gran, G18(G20?)

mogen gran

mer gran

grundyta

plantuppslag i luckor

video

välslutet 2007

 

Välsluten granskog.
2010-04-05