<<

 

Avdelning 19
egenskaper ståndort N ståndort S
lutning svag svag
väderstreck V V
vindexponering mkt utsatt mkt utsatt
frostrisk skyddat skyddat
markslag fastmark fastmark
markfukt.klass torr frisk
rörl. markvatten S L
jordart morän morän
textur Sm Sm
jordmån pod 0-3 pod 3-6
humuslagret 0-3 3-6
markveg. typ blå blå
areal
1,1 ha
historik    
hänsyn PG PG
virkesförråd
115 m3sk
beståndsegenskaper 40-årig tall, T14, Gallring 1 50-årig gran, G18, Gallring 1

granungskog

frötallar

Gran- och tallungskog med frötallar modell feta. Avverka fröträden (lämna grupp). Vad göra med luckorna? Låta stå som viltåker? Plantera?

Frötallar avverkades 2003. I luckorna kommer plantor.

Tjäderhöna med ungar (senast i aug 2000)

 

2010-04-05