<<


Avdelning 20
egenskaper ståndort A
lutning svag
väderstreck SV
vindexponering måttligt
frostrisk obetydlig
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten K
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 0-3
markveg. typ blå
areal 0,7 ha
historik  
hänsyn PG
virkesförråd --
beståndsegenskaper 30-årig tall och gran, T22, R2

plantskog

älgarnas trädgård

VR-scen

video

"Älgarnas trädgård". På norrsidan (avd19) har tallplantorna varit hårt betade i perioder. Här har jag stött ko med kalv eller kalvar.

Bergbrant i norra delen. Håll branten ljus och “varm” genom röjningar och gallringar i framtiden.

Röjdes 2005.

 

2010-04-05