<<


Avdelning 26
OBS - beståndsgränserna justerade efter avverkning 2002
egenskaper ståndort A
lutning svag
väderstreck V
vindexponering mkt utsatt
frostrisk ingen
markslag fastmark
markfukt.klass torr
rörl. markvatten S
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 0-3
markveg. typ blå
areal 1,8 ha
historik snöbrott-dimensionshugget
hänsyn PF
virkesförråd 200 m3sk
beståndsegenskaper 150-årig tall , T18, S2
tjäderskog

skiktat

utsikt

norrsidan

beståndsgräns i söder

 

Krönet uppe på Kolberget. Berg i dagen på flera ställen. Området drabbades hårt av snöbrott vintern 89. Domineras av äldre tallar, men en rejäl blandunderväxt är på väg.

Tjäder och björn.

2010-04-05