<<

Avdelning 28
egenskaper ståndort A
lutning svag
väderstreck S
vindexponering måttligt
frostrisk ingen
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten L
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 0-3
markveg. typ blå
areal 0,5 ha
historik  
hänsyn NS
virkesförråd 132 m3sk
beståndsegenskaper 170-årig gran, G16, 3,5 skm3/år/ha, S3
lärkträd

Senvuxen snårig och åldersskiktad granskog, med surdrag och myrliknande områden insprängda. Tjäder? Definitivt älg.

En handfull lärkträd står spritt i beståndet. Har klarat sig utmärkt. Långa och ståtligt rakvuxna.

Absolut inget att bråka med.

 

2010-04-05