<<

Avdelning 29
egenskaper ståndort A ståndort B
lutning svag svag
väderstreck

NV

V
vindexponering mkt utsatt måttligt
frostrisk ingen ingen
markslag fastmark torvmark
markfukt.klass frisk blöt
rörl. markvatten K L
jordart morän ?
textur Sm ?
jordmån pod 3-6 ?
humuslagret 0-3 ?
markveg. typ blå -
areal
1,1
historik svedjat eller brandfält  
hänsyn PG NS (NO)
virkesförråd
447 m3sk
beståndsegenskaper 140-årig barrblandskog, T20,  

VR-scen

2007_a |

Klen gran och kraftigare tall. Kan med fördel avverkas så att timmerställning (tall) återstår.

Ett blött stråk går söderut mellan myrmarkerna.

 

2010-04-05