bestånd
ålder
huggklass
mål

Ny beståndsindelning 2009 pga reservatsbildning av tidigare avd 1, 2 och 3. Dessutom har avverkningar, gallringar och annat gjort att uppdateringar behövdes framför allt avd 20 till 26. Gamla kartan finns kvar för jämförelse.

Obsdervera: avdelningarna är länkade från kartan. Klicka...

mörkgrönt = > 120 år | mellangrönt = 80 - 120 år| ljusgrönt = 40 - 80 år| svagt grönt = 20 - 40 år| ljust = 0 - 20 år
rosa = röjningsbestånd | blått = yngre gallringsbestånd | grönt = äldre gallringsbestånd | brunt = olikåldrigt | grått = avverkningsmoget
fyra nivåer: rödrosa = naturvård, orört | rosa = naturvård skötsel | grönt = produktion, generell hänsyn | randigt = kombinerade mål
index