Bonäs 254:1 – ett skogsskifte och ett konstprojekt

sumpmark

krafsat

låga

orkide

tjäderspillning

Belägenhet: Dalarna, Mora kommun, Bonäs skifteslag

Breddgrad: 61,2° N

Höjd över havet: 325 – 500 m

T-summa: ca 900-1100 dygnsgrader (relativt kyligt)

Berggrund: dalaporfyriter

Jordmån: Podsol

Sandig-moig-morän (dominerande)

Humiditet: 0 – +50 mm

Nederbörd: 350-400 mm

Yta: 48 hektar

Trädslag: ca 40% tall och 60% gran

Vilt: Björn, Älg, Hare, Tjäder, Varg, Hjort

gif

 

motljus

skog

gallrad skog

plantskog

trädkronor

 

Flera av uppgifterna ovan skiljer sig från ståndort till ståndort och mellan bestånden...! Detta är lite genomsnittliga siffror.

Klicka på kartan här ovan för att orientera dig bättre...

2010-04-05

intro | kartor | dagbok | scener | syfte | ord | hem