Bonäs 254:1 – ett skogsskifte

sumpmark

krafsat

låga

orkide

tjäderspillning

Belägenhet: Dalarna, Mora kommun, Bonäs skifteslag

Breddgrad: 61,2° N

Höjd över havet: 325 – 500 m

T-summa: ca 900-1100 dygnsgrader (relativt kyligt)

Berggrund: dalaporfyriter

Jordmån: Podsol

Sandig-moig-morän (dominerande)

Humiditet: 0 – +50 mm

Nederbörd: 350-400 mm

Yta: 48 hektar

Trädslag: ca 40% tall och 60% gran

Vilt: Björn, Älg, Hare, Tjäder, Varg, Hjort

gif

 

motljus

skog

gallrad skog

plantskog

trädkronor

 

Nu har allt flash, quick-timevideo och QTVR-scener länkats bort. Den tekniken har blivit obsolet.

2018-06-27

intro | kartor | dagbok| syfte | ord | hem