länkar:

Marianna Agetorp

Stig Olsson

Skogsstyrelsen

FSC skogscertifiering

Skogssällskapet

Tidningen Skogen

Naturvårdsverket