kroppsdel

vulkan

 

nebulosa

strandbygge

 

text: Stig Olsson
bilder: Göran Boardy

"så ödet innebär att vara motpart, bara det, och aldrig mer än motpart" (Rilke, Duinoelegierna)

 

Vad är livet – egentligen? Att ställa den frågan rakt fram är nästan omöjligt. Försök få du se! Du kommer förmodligen att upptäcka att den du vänder dig till blir generade. Ett osäkert småleende börjar sprida sig. Är frågan på riktigt eller är det ett skämt? Livet – det kan man prata om klockan fem på morgonen efter en genomfuktad natt. Men inte annars. Det är opassande.

Inom naturvetenskapen har forskare länge ansett det omöjligt att bearbeta frågor om livet och livets uppkomst men ett rimligt krav på precision. Men kanske håller den inställningen på att förändras; området har börjat bli forskningsbart. Man kan foga samman resultat från skilda naturvetenskapliga specialområden såsom molekylärbiologi, biokemi, paleobiologi och datavetenskap till en mer sammanhängande bild. Det går att formulera mer exakta hypoteser, som kan testas och motbevisas. Utifrån den forskning som pågår idag, vågar man förutspå att mycket kommer att hända under de närmaste 10-15 åren. Inte så att man kommer att kunna fastslå att "så här gick det till" när liv uppstod på jorden. Det är tveksamt om det någonsin blir möjligt. Alltför lång tid har förflutit sedan livet först etablerade sig på vår planet, alltför mycket har hänt under mellantiden som har sopat igen spåren. Att uppnå säker kunskap är förmodligen omöjligt. Men det är ändå möjligt att med allt större precision formulera de antaganden som är nödvändiga för att liv skall vara tänkbart.

Liv skall här fattas i bredast möjliga bemärkelse, som den process som etablerade sig på vår planet för många miljarder år sedan och som fortfarande pågår. Liv är inte ett Något som finns enbart "inne i" organismerna, som en sorts speciell livssubstans eller unika kemiska reaktioner. Liv i denna breda bemärkelse är ett skeende som pågår mellan organismer likväl som inuti dem. Liv utspelas samtidigt på många olika nivåer.

Man antar idag att livet har funnits på jorden i åtminstone 3.5 miljarder år. Den slutsatsen vågar man dra sedan man har hittat tydliga fossiler av bakterieliknande organismer i de äldsta bergsformationer, som man idag känner till. Dessa formationer ligger i Australien och i Sydafrika och de innehåller skiktade bergslager, vilket möjliggör en säker datering.

För att denna siffra, 3.5 miljarder, skall säga oss något måste den ingå i ett scenario tillsammans med andra avgörande händelser i jordens och livets utveckling. Vi tror oss också veta att jorden bildades för cirka 4.5 miljarder år sedan och att den första plötsliga och intensiva framväxten av flercelliga djur och växter ägde rum för cirka 0.5 miljarder (dvs. 500 miljoner) år sedan. Däggdjuren började kolonisera kontinenterna för 65 miljoner år sedan, när dinosaurierna hade försvunnit. För cirka 100.000 år sedan började det mänskliga språket ta form. Om vi antar att livet uppstod på jorden och alltså inte kom hit från en annan himlakropp, tog mindre än 1 miljard år för bakterier att utvecklas och sedan tog det ytterligare 3 till 3.5 miljarder år innan bakterier kunde utvecklas till komplexa organismer och mänskligt språk. Hur i all världen var detta möjligt?