index | brev1 | brev2 | brev3 | brev4 | brev5 | brev6 | brev7 | brev8 | brev9 | brev10 | brev11 | brev12 | brev13 | brev14 | brev15
| svar1 | svar2 | svar3 | svar4 | svar5 | svar6 | svar7 | svar8 | svar9 | svar10 | svar11 | svar12 | svar13 | svar14 | svar15
En brevväxling
i text, bild och ljud

Författaren Johan Werkmäster bosatte sig i Ericeira, ett litet fiskesamhälle i Portugal, beläget vid den europeiska kontinentens västligaste punkt. Under en månads tid följde han det dagliga livet i byn och gjorde utflykter i omgivningarna.

I en serie litterära resebrev gestaltar han sina upplevelser och intryck. Dessa skickade han till konstnären Göran Boardy som "svarade" och såg till att breven och svaren kontinuerligt publicerades på den här webbplatsen.

Första brevet kom den 22 oktober 1999. Sista svaret publicerades den 19 november.

Johan vill gärna ha era reaktioner och reflektioner. Påverka innehållet i hans brev. Skriv direkt till:
werkmaster@dof.se

Görans svar kan ni också ha åsikter om. Honom når ni via:
goran.boardy-valand.gu.se

Projektet är utvecklat med stöd från