Anklagelseakter

En serie bilder om biologisk mångfald och hänsyn i naturen. Fler är på väg. Titlar finns ännu inte till alla. Bildyta 35 x 50 cm,290 grams bambupapper. Klicka på bilderna för att se större...

<<<

 

 

Gryning för vargen!
Guldsandbiet letar ängsvädd   Lappugglan slår i dagsljus
  Raggbocken drömmer om en låga En seglare gör ingen sommar